Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Eva Petrášková, radní MOb Ostrava-Jih a města Ostravy

Po ukončení studia střední zdravotnické školy zaměstnána jako zdravotní sestra a referent zásobování. V ČSSD jsem aktivní od roku 2000. V současnosti zastávám funkci 1. místopředsedkyně MO ČSSD Starý Zábřeh. Od roku 2006 členka zastupitelstva MOb Ostrava-Jih. Je mi 48 let a vychovala jsem jednu již samostatnou dceru. Od roku 1985 žiji a rovněž mám trvalé bydliště v Ostravě-Starém Zábřehu. V úhlu mého zájmu je podpora individuálních rekreačních sportů, budování cyklostezek pro městskou a příměstskou cyklodopravu a řádnou údržbu občanské vybavenosti (chodníky, schodiště, vozovky) v městské části Starý Zábřeh.

Proč jste rozhodla pro aktivní práci v politice?

Chci pomáhat občanům Starého Zábřehu, pomáhat řešit jejich problémy.

Proč ČSSD?

Chci pomáhat především pracujícím občanům s nízkými a středními příjmy.

V případě Vašeho zvolení, která oblast je Vám blízká, na jakou problematiku se především chcete zaměřit? V čem si myslíte, že budete Ostravě přínosem?

Oblast čistoty životního prostředí, rekreačního sportovního využití. Proto se chci zaměřit na poškozování a znečišťování veřejných prostranství, budování cyklostezek a cyklopruhů. Chci být přínosem při prosazování budování infrastruktury pro individuální rekreační sporty.

Jaká jsou podle Vás hlavní témata, která trápí Ostravu a její obyvatele?

Znečištěné životní prostředí, poškozování veřejných prostranství, nedostatek parkovacích míst. Nedostatečná údržba stávající infrastruktury. Rostoucí individuální automobilová doprava na úkor ostatních druhů dopravy.

 Je něco, co byste ráda, aby o Vás voliči věděli?

Že se na mne mohou kdykoliv obrátit.

 

PaedDr. Aleš Koutný, zastupitel města Ostravy

Narodil jsem se v roce 1963 v Ostravě, které jsem vždy zůstal věrný, protože to je město, kde mě baví žít. Zde jsem vystudoval pedagogickou fakultu Ostrava (fyzika, chemie) a Ostravskou Univerzitu (anglický jazyk a literatura), oženil se a zde i v současnosti pracuji jako ředitel školy. Rád cestuji a zabývám se moderními technologiemi.

Proč jste se rozhodl pro aktivní práci v politice?

Rozhodl jsem se v okamžiku, kdy jsem pochopil, že politika je jediná cesta, jak dosáhnout změn ve svém okolí, městě i zemi. Boucháním do stolu a nadáváním po hospodách se svět změnit nedá.

Proč ČSSD?

Odmala jsem vyrůstal v prostředí, kde pomáhat slabším byla přirozená věc. Solidaritu s nemohoucími považuji za znak sociální inteligence a jen opravdu silní se umějí postarat nejen o sebe, ale i druhé. Podporu společenských parazitů však naopak považuji za sociální idiocii.

V případě Vašeho zvolení, který obor je Vám blízký, na jakou problematiku se především chcete zaměřit? V čem si myslíte, že budete Ostravě přínosem?

Profesně samozřejmě tíhnu ke vzdělávání a zdravému rozvoji mladé generace. Kromě dlouholetých zkušeností s naším školstvím jsem absolvoval i několik zahraničních stáží (Švédsko, Norsko, Irsko) a tak myslím, že netrpím nedostatkem inspirace. Školy jsou místa, kde se vytváří budoucí společnost a to je třeba mít na paměti.

Jaká jsou podle Vás hlavní témata, která trápí Ostravu a její obyvatele?

Každého obyvatele asi trápí něco jiného. Všichni ale určitě chtějí žít ve městě zdravém, bezpečném a bohatém. Chtějí bydlet v pěkném prostředí s fungující dopravou a službami. Prostě aby Ostrava byla dobrou adresou.

Jak hodnotíte uplynulé volební období, kdy se ČSSD aktivně podílela na vedení města?

Ostrava vykročila správným směrem, aby se stala k respektovaným městem evropského rozměru. Poprvé v dějinách máme svou lékařskou fakultu, dálnici a podařilo se přilákat významné zahraniční investory. To je cesta, kterou je třeba jít i nadále a nezapomenout současně i na obyvatele města, protože krví Ostravy jsou Ostravané.

 

Jakub Jež, zastupitel MOb Ostrava-Jih

Narodil jsem se v Ostravě v roce 1987, prošel základními školami 29. dubna (v současnosti ZŠ Srbská) a sportovní základní školou Kosmonautů 15. Poté jsem vystudoval střední průmyslovou školu chemickou akademika Heyrovského a Gymnázium v Ostravě-Zábřehu. Po maturitě jsem nastoupil na VŠB–TUO, kde studuji bakalářský studijní program environmentální inženýrství na Hornicko-geologické fakultě.

Od roku 2008 jsem ve výboru místní organizace ČSSD Ostrava Starý Zábřeh a rovněž předsedou Mladých sociálních demokratů v Ostravě.

Ve volném čase si rád zasportuji, zejména v oblasti letních sportů.

Proč jste rozhodl pro aktivní práci v politice?

Kdyby mi někdo před 10 lety řekl, že budu aktivně činný v politice, tak bych se zřejmě pousmál. Iritují mě lidé, kteří vše kritizují a sami nechodí k volbám a o danou problematiku se nezajímají. Proto jsem se rozhodl vstoupit do ČSSD a aktivně se podílet na rozkvětu našeho obvodu a města. V neposlední řadě se taktéž jedná o neocenitelné zkušenosti do dalšího života a práce.

Proč ČSSD? Jak hodnotíte uplynulé volební období, kdy se ČSSD aktivně podílela na vedení města?

Již před svým vstupem do ČSSD jsem znal několik lidí z této strany, kteří se projevovali rozumnými názory. Samozřejmě nikde není nic ideální, ale ČSSD je u mě z politických uskupení k ideálu nejblíže.

Nejsem členem ČSSD od začátku volebního období 2006 – 2010, tak bych se nepouštěl do konkrétního hodnocení. Ale všeobecně mohu říci, že jsem nadšen tím, jak se Ostrava postupně mění a „očisťuje“ od černého města republiky.

V případě Vašeho zvolení, která oblast je Vám blízká, na jakou problematiku se především chcete zaměřit? V čem si myslíte, že budete Ostravě přínosem?

Jakožto bývalý aktivní sportovec bych se rád zaobíral výstavbou nových hřišť, cyklostezek a s tím spojenými věcmi. Rád bych lidem a hlavně mladším voličům ukázal, že jsem jedním z nich, že se nemusí na politiku a politiky dívat tak, že je to něco vzdáleného a nepřístupného.

Jaká jsou podle Vás hlavní témata, která trápí Ostravu a její obyvatele?

Samozřejmě jsou zde velká témata jako špatné ovzduší, vysoká nezaměstnanost a s tím spojena tvorba nových pracovních míst, infrastruktura až po konkrétní potřeby jednotlivých městských částí, jako jsou opravené chodníky, nové cyklostezky či sportovní hřiště.

Je něco, co byste rád, aby o Vás voliči věděli?

Že jsem tady pro voliče a budu jejich názory, připomínky a podněty předávat dále k jejich řešení.


Aleš Chamrád, radní MOb Ostrava-Jih

Narodil jsem se v Ostravě, do svých 30 let jsem bydlel ve Svinově, kde jsem vychodil základní školu. Od roku 2000 bydlím na Pískových dolech. Po základní škole jsem se vyučil obráběčem kovů. Pracuji v bývalé Nové Huti, dnes Arcelor Mittal Ostrava.

Ve volném čase se věnuji vystavování psů rasy Basset Hound a počítačům. Jsem členem výboru Basset Klubu České republiky, výboru ZO OS KOVO Válcovny Arcelor Mittal Ostrava a od roku 2008 také členem výboru MO ČSSD Starý Zábřeh.

Je mi nyní 41 let, jsem podruhé ženatý a mám jednu dceru.

 

Proč jste rozhodl pro aktivní práci v politice?

Jako aktivně činný v odborech jsem dlouho zvažoval zapojení se do politiky a mít možnost přispět ke změnám, jaké žádají obyčejní zaměstnanci v dělnických profesích, se kterými jsem v neustálém styku. Odbory jsou založeny na solidaritě lidí, a proto byla jediná možnost, kterou stranu si vybrat.

Proč ČSSD? Jak hodnotíte uplynulé volební období, kdy se ČSSD aktivně podílela na vedení města?

Jak jsem odpověděl v minulé otázce, jde o zaměření strany na mezilidskou solidaritu. Celá Evropa je vystavěna na sociálních základech a ty spatřuji právě v programu ČSSD. V našem městě jsem mohl vidět, co se za období spoluvlády ČSSD podařilo a co ne. Jistě se najdou výtky a slyším je i u svých spoluobčanů, ale vidím spoustu pozitivních věcí kolem sebe. Projděte se po městě nebo obvodu, zavzpomínejte jak to tady vypadalo dříve a musíte uznat, že se vše mění k lepšímu.

V případě Vašeho zvolení, která oblast je Vám blízká, na jakou problematiku se především chcete zaměřit? V čem si myslíte, že budete Ostravě přínosem?

Blízká je mi oblast sociální a rekreační, což je jasné z mých aktivit. Chci spokojené a veselé lidi kolem sebe a to bez přispění každého z nás nepůjde. Basset je lovecké plemeno a i když se to nezdá, nachodí spousty kilometrů a samozřejmě vezme sebou i páníčka. Na procházkách po našem obvodu je možno vidět ledasco a také šlápnout do ledasčeho. I v této oblasti je co zlepšovat a přispět zkušenostmi. Dále díky mému napojení na dění v odborech vím o mnoha problémech, které trápí obyvatele a kde je třeba pomoci.

Jaká jsou podle Vás hlavní témata, která trápí Ostravu a její obyvatele?

Chci odpovědět ze zkušeností, které slyším kolem sebe a to je parkování, volný pohyb se psy na místech k tomu určených a následná čistota těchto míst. A také to co vidím já, děti a mladiství nemají tolik možností vybít svou touhu po dobrodružství na místech k tomu určených.

Je něco, co byste rád, aby o Vás voliči věděli?

Určitě, i když tak nevypadám, jsem hodný člověk a mám rád společnost dobrých lidí a zvířat.